Μακροστοιχεία

Νέας γενιάς σκεύασμα Φωσφόρου Ασβεστίου κατάλληλο για τα στάδια μετά τη μεταφύτευση, πριν την ανθοφορία και κατά την αλλαγή χρώματος των καρπών. Αυξάνει την συγκράτηση των καρπών και την μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής τους. 

 

Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Υγρό σκεύασμα Ασβεστίου Μαγνησίου με άμεση δράση. Περιέχει 14,1% Ασβέστιο, 5,6% Μαγνήσιο και 11,3% Άζωτο. Είναι άριστη πηγή Ασβεστίου και Μαγνησίου που δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Αυτό το καθιστά ιδανικό σκεύασμα για τις καλλιέργειες κηπευτικών και την δενδροκομία. 

 

Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Ειδικό σκεύασμα Ασβεστίου Βορίου με άμεση απορρόφηση. Περιέχει 22,6% Ασβέστιο και 0,13% Βόριο. Αντιμετωπίζει και προλαμβάνει όλες τις τροφοπενίες Ασβεστίου και λειτουργεί εξαιρετικά σε προβληματικά εδάφη.

 

Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Ειδικό σκεύασμα Ασβεστίου Βορίου νέας γενιάς με μεγάλη κινητικότητα και υψηλή διαφυλλική απορρόφηση. Περιέχει 11% Ασβέστιο και 2,7% Βόριο. Βοηθά στην άνθηση και την καρπόδεση, βελτιώνει την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των καρπών.

 

Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Ειδικό σκεύασμα Φωσφόρου κατάλληλο για το ξεκίνημα των καλλιεργειών. Περιέχει 30% β/β Φώσφορο. Προάγει την άνθηση και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

 

Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Ειδικό σκεύασμα Φωσφόρου Καλίου. Περιέχει Φώσφορο(P2O5) 43%, Κάλιο(K2O) 30% β/β. Άμεση δράση σε όλα τα φυτά, προάγει την ωρίμανση και το χρωματισμό καθώς και την παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών (άμυλο-λιπαρά).

 

Δόσεις εφαρμογής 200gr ανά 100lt νερού διαφυλλικά.

Υγρό σκεύασμα Αζώτου με βάση την πολυμερισμένη ουρεία και τα αμινοξέα. Περιέχει 30% άζωτο β/β και αμινοξέα 2% β/β. Έχει άμεση απορρόφηση και αποτελεσματικότητα διαφυλλικα και από το έδαφος.


Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικα και 1lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Επικοινωνία

Αρματάς Λάμπρος

Γεωπόνος Α.Π.Θ.

ΚΙΝ: 6974306709

Χατζηκωστής Γιώργος

Γεωπόνος Α.Π.Θ.

ΚΙΝ: 6977403349

Αρματάς Λάμπρος - Χατζηκωστής Γιώργος Ο.Ε.

Θέση Πιρίτσα Ιωνίας Θεσσαλονίκη

ΤΘ 1560 ΤΚ 57008

ΤΗΛ - ΦΑΞ: 2310 783528

JoomShaper