Μακροστοιχεία

Ειδικό σκεύασμα Ασβεστίου Βορίου με άμεση απορρόφηση. Περιέχει 22,6% Ασβέστιο και 0,13% Βόριο. Αντιμετωπίζει και προλαμβάνει όλες τις τροφοπενίες Ασβεστίου και λειτουργεί εξαιρετικά σε προβληματικά εδάφη.

 

Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Ειδικό σκεύασμα Φωσφόρου κατάλληλο για το ξεκίνημα των καλλιεργειών. Περιέχει 30% β/β Φώσφορο. Προάγει την άνθηση και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

 

Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

Επικοινωνία

Αρματάς Λάμπρος

Γεωπόνος Α.Π.Θ.

ΚΙΝ: 6974306709

Χατζηκωστής Γιώργος

Γεωπόνος Α.Π.Θ.

ΚΙΝ: 6977403349

Αρματάς Λάμπρος - Χατζηκωστής Γιώργος Ο.Ε.

Θέση Πιρίτσα Ιωνίας Θεσσαλονίκη

ΤΘ 1560 ΤΚ 57008

ΤΗΛ - ΦΑΞ: 2310 783528

JoomShaper