Εμφάνιση 7 προιοντων

ARBORCAL

Υγρό σκεύασμα Ασβεστίου, Μαγνησίου, Αζώτου με άμεση δράση. Περιέχει 14,1 % Ασβέσ ...

Υγρό σκεύασμα Ασβεστίου, Μαγνησίου, Αζώτου με άμεση δράση. Περιέχει 14,1 % Ασβέστιο, 5,6 % Μαγνήσιο, 11,3 % Άζωτο. Είναι άριστη πηγή Ασβεστίου και Μαγνήσιου που δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Αυτό το καθιστά ιδανικό σκεύασμα για τις καλλιέργειες κηπευτικών και την δενδροκομία. Δόσεις εφαρμογής 200-300 cc ανά 100 lt νερού διαφυλλικά και 1lt ανά στρέμμα από το έδαφος.

NUTRIPRO N25

Υγρό σκεύασμα Αζώτου µε βάση την πολυμερισµένη ουρία και τα αμινοξέα. Περιέχει 3 ...

Υγρό σκεύασμα Αζώτου µε βάση την πολυμερισµένη ουρία και τα αμινοξέα. Περιέχει 30% άζωτο β/β και αμινοξέα 2% β/β. Έχει άµεση απορρόφηση και αποτελεσματικότητα διαφυλλικά και από το έδαφος. Δόσεις εφαρµογής 200-300 cc ανά 100 lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέµµα από το έδαφος. Σιτηρά, διαφυλλικά 1 lt /10στρ.

SMART P300

Ειδικό σκεύασμα Φωσφόρου κατάλληλο για το ξεκίνηµα των καλλιεργειών. Περιέχει 30 ...

Ειδικό σκεύασμα Φωσφόρου κατάλληλο για το ξεκίνηµα των καλλιεργειών. Περιέχει 30% β/β Φώσφορο. Προάγει την άνθηση και την ανάπτυζη του ριζικού συστήµατος. Δόσεις εφαρµογής 200-300 cc ανά 100lt νερού διαφυλλικά και 1lt ανά στρέµµα από το έδαφος.

Multiphos Ca

Νέας γενιάς σκεύασμα Φωσφόρου Ασβεστίου κατάλληλο για τα στάδια µετά τη μεταφύτε ...

Νέας γενιάς σκεύασμα Φωσφόρου Ασβεστίου κατάλληλο για τα στάδια µετά τη μεταφύτευση, πριν την ανθοφορία και κατά την αλλαγή χρώματος των καρπών. Περιέχει Ν 3,2% β/β, Ρ 23,5% β/β, Ca 5% β/β, Β 0,1% β/β, Μο 0,1% β/β, Zn 0,1% β/β. Αυξάνει την συγκράτηση των καρπών και την µετασυλλεκτική διάρκεια ζωής τους. Δόσεις εφαρµογής 200-300 cc ανά 100 lt νερού διαφυλλικα και 1 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.

DIAFILLON PK 43-56

Ειδικό σκεύασμα Φωσφόρου-Καλίου. Περιέχει Φωσφορο 43% β/β Κάλιο 56% b/b. Άμεση δ ...

Ειδικό σκεύασμα Φωσφόρου-Καλίου. Περιέχει Φωσφορο 43% β/β Κάλιο 56% b/b. Άμεση δράση σε όλα τα Φυτά, προάγει την ωρίμανση και το χρωματισμό καθώς και την παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών (άμυλο - λιπαρά). Δόσεις εφαρµογής 150-200gr ανά 100lt νερού διαφυλλικά.

Smart Ca226

Ειδικό σκεύασμα Ασβεστίου Βορίου µε άµεση απορρόφηση. Περιέχει 22,6% Ασβέστιο 0, ...

Ειδικό σκεύασμα Ασβεστίου Βορίου µε άµεση απορρόφηση. Περιέχει 22,6% Ασβέστιο 0,13% Βόριο. Αντιμετωπίζει και προλαμβάνει όλες τις τροφοπενίες Ασβεστίου και λειτουργεί εξαιρετικά σε προβληµατικά εδάφη. Δόσεις εφαρµογής 200-300 cc ανά 100 lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.

Calcibor

Σκεύασµα Ασρβεστίου - Βορίου νέας γενιάς µε µεγάλη κινητικότητα και υψηλή διαφυλ ...

Σκεύασµα Ασρβεστίου - Βορίου νέας γενιάς µε µεγάλη κινητικότητα και υψηλή διαφυλλική απορρόφηση. Περιέχει 12,9% β/β Ασβέστιο και 2,6% β/β Βόριο. Βοηθά στην άνθηση και την καρπόδεση, βελτιώνει την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των καρπών. Δόσεις εφαρµογής 200-500 cc ανά 100 lt νερού διαφυλλικά και 1 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.