Εμφάνιση 7 προιοντων

Agrofol 650

Υγρό σκεύασμα Αζώτου (Ν) και Θείου (SO3). Ειδικό σκεύασμα που αυξάνει τη σύνθεση ...

Υγρό σκεύασμα Αζώτου (Ν) και Θείου (SO3). Ειδικό σκεύασμα που αυξάνει τη σύνθεση πρωτεϊνών στα χειμερινά σιτηρά (σιτάρι-- βρώμη). Εφαρµόζεται µε ψεκασμό. ΔΟΣΗ: 200 cc/στρ.

NPK 30-0-0

Υγρό λίπασμα Αζώτου. Περιέχει 30% Άζωτο β/β. Προάγει την βλαστική ανάπτυξη και τ ...

Υγρό λίπασμα Αζώτου. Περιέχει 30% Άζωτο β/β. Προάγει την βλαστική ανάπτυξη και την αύξηση μεγέθους των καρπών. Δόσεις εφαρµογής 2-5 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.

Thioplus K

Υγρό λίπασμα Καλίου. Περιέχει 36% Κάλιο β/ο. Είναι πλούσια πηγή Καλίου. Άμεση δρ ...

Υγρό λίπασμα Καλίου. Περιέχει 36% Κάλιο β/ο. Είναι πλούσια πηγή Καλίου. Άμεση δράση σε όλα τα φυτά, προάγει την ωρίμανση και το χρωματισμό καθώς και την παραγωγή αποθησαυριστικών ουσιών (άμυλο - λιπαρά). Δόσεις εφαρµογής 2-5 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.

Calcitek

Νιτρικό ασβέστιο σύνθεσης σε υγρή µορφή. Είναι άριστη πηγή ασβεστίου κατάλληλο γ ...

Νιτρικό ασβέστιο σύνθεσης σε υγρή µορφή. Είναι άριστη πηγή ασβεστίου κατάλληλο για αντιμετώπιση τροφοπενιών αλλά κυρίως βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. Περιέχει Άζωτο (νιτρικό) 12,8% β/ο και Ασβέστιο (CaO) 25,9% β/ο. Δόση από εδάφους θερµοκηπιο 3-8 lt/στρ, υπαίθρια 4-6 lt/στρ, διαφυλλικά 200-300cc ανά 100 lt ψεκαστικού υγρού.

NPK 10-10-10

Υγρό ισορροπηµένο λίπασμα Αζώτου, Φωσφόρου, Καλίου, εμπλουτισμένο µε βιοενεργοπο ...

Υγρό ισορροπηµένο λίπασμα Αζώτου, Φωσφόρου, Καλίου, εμπλουτισμένο µε βιοενεργοποιητές 5%. Περιέχει 10% Άζωτο β/β, 10% Φώσφορο β/β, 10% Κάλιο β/β. Προάγει την ανάπτυξη των φυτών. Ιδανικό για τα στάδια αύξησης και ωρίµανσης του καρπού. Δόσεις εφαρµογής 2-5 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.

NPK 12-0-12

Υγρό λππασµα Αζώτου - Καλίου. Περιέχει 12% Άζωτο β/β, 12% Κάλιο β/β. Είναι ισορρ ...

Υγρό λππασµα Αζώτου - Καλίου. Περιέχει 12% Άζωτο β/β, 12% Κάλιο β/β. Είναι ισορροπημένη πηγή Αζώτου Καλίου για καλλιέργειες απαιτητικές στα δυο στοιχεία όπως τα κολοκυνθοειδή. Δόσεις εφαρµογής 2-5 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.

NPK 0-10-15

Υγρό λίπασμα Φωσφόρου Καλίου εμπλουτισμένο µε βιοενεργοποιητές 5%. Περιέχει 10% ...

Υγρό λίπασμα Φωσφόρου Καλίου εμπλουτισμένο µε βιοενεργοποιητές 5%. Περιέχει 10% Φώσφορο β/β, 15% Κάλιο β/β. Μετακινείαι ταχύτατα µέσα στο φυτό και εφοδιάζει άµεσα µε Φώσφορο και Κάλιο, είναι ιδανικό για την προαγωγή της ανθοφορίας, της καρποδεσης και της ωρίμανσης των καρπών. Δόσεις εφαρµογής 2-5 lt ανά στρέµµα από το έδαφος.