Εμφάνιση 5 προιοντων

Mini Hook

Πλαστικός γάντζος ανάρτησης φυτών θερμοκηπίου. Κατάλληλο για στήριξη καλλιεργιών ...

Πλαστικός γάντζος ανάρτησης φυτών θερμοκηπίου. Κατάλληλο για στήριξη καλλιεργιών µεγάλης διάρκειας όπου απαιτείται κατέβασμα των φυτών. Εξαιρετικά χαμηλή τιµή, µέγιστη αποτελεσματικότητα.

Bagnante

Προσκολητικό - επιφανειοδραστικό - οµογενοποιητής ψεκαστικού διαλύματος. Μήλο - ...

Προσκολητικό - επιφανειοδραστικό - οµογενοποιητής ψεκαστικού διαλύματος. Μήλο - Αχλάδι - Ροδάκινο - Κηπευτικά - Ελιά - Αμπέλι - Πατάτα - Φυλλώδη Λαχανικά: Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαφυλλικών ψεκασμών. Δημιουργεί ένα λεπτό φιλμ στην επιφάνεια των φύλλων επιτρέποντας στα συστατικά του διαλύματος να εισχωρούν ευκολότερα στο φύλλο αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την προσκολητικότητα του διαλύματος και µειώνει την έκπλυση λόγω βροχής. Δόση εφαρµογής 50 cc ανά 100 lt νερού.

Neutrasol

Εδαφοβελτιοτικό που μειώνει την αγωγιμότητα στο έδαφος κυρίως όταν προέρχεται απ ...

Εδαφοβελτιοτικό που μειώνει την αγωγιμότητα στο έδαφος κυρίως όταν προέρχεται από περίσσια Νατρίου Νa.(Υφάλμυρα εδάφη). Δόση 1-3 lt/στρ.

Multi 500

Ειδικό σκεύασμα µε βάση οργανικών οξέων. Κατάλληλο για την ρύθμιση ΡΗ του ψεκαστ ...

Ειδικό σκεύασμα µε βάση οργανικών οξέων. Κατάλληλο για την ρύθμιση ΡΗ του ψεκαστικού διαλύματος αλλά και του εδάφους. Δόσεις εφαρµογής 500 cc ανά 1000 lt νερού για µείωση ρΗ ψεκαστικού διαλύματος και ανά στρέµµα για ρύθμιση ρΗ του εδάφους.

pH Master

To pH MASTER αυξάνει την αποτελεσμµατικότητα των ψεκασμών. Οξινίζει το ψεκαστικό ...

To pH MASTER αυξάνει την αποτελεσμµατικότητα των ψεκασμών. Οξινίζει το ψεκαστικό διάλυμα αυξάνοντας τη δραστικότητα των ψεκαζώμενων φυτοπροστατευτικων προϊόντων και διαφυλλικών λιπασμάτων. Βελτιώνει την διασπορά του ψεκαστικου υγρού πάνω στο φύλλο σχηματίζοντας ένα λεπτό φιλμ σε όλη την επιφάνεια αυξάνοντας την διεισδυτικότητα των προϊόντων που ψεκάζονται.Δόση συμβουλευτεί την χρωματική κλίµακα της ετικέτας.